Online beheerapplicaties voor inventarisatie en inspectie

Voor inventarisatie en inspectie gebruiken we onze eigen online beheerapplicaties: SignCloud, CityCloud, ParkCloud, LumiCloud, en RoadCloud. De applicaties zijn specifiek ingericht voor het opnemen van gedetailleerde data over en het beheer van bebording, straatmeubilair, parkeermaatregelen, lichtmasten en markering.

De voordelen:

  • Verrijking van reeds bestaande beheergegevens met zeer specifieke data
  • Overzichtelijke en gedetailleerde klantspecifieke rapportages voor onderhoud en beheer
  • De beheerapplicaties zijn webbased: via de applicatie kunt u onze werkzaamheden tot op de minuut volgen
  • Visuele informatie digitaal en als print leverbaar: uw bebording, straatmeubilair, parkeermaatregelen en lichtmasten staan letterlijk in kaart.
  • Ideaal voor aansturing uitvoerende teams. Werkzaamheden staan in applicatie aangemerkt en eventuele wijzigingen kunnen na voltooing door medewerker zelf worden ingevoerd.
  • Open data-uitwisseling met andere beheersystemen, onder andere .cvs en .GML/XML
  • Coördinaten van de borddragers en objecten worden vastgelegd volgens BGT Richtlijn.
Greenpoint-applicaties
Onze beheerapplicaties zijn gebaseerd op Greenpoint, het online beheersysteem voor de openbare ruimte ontwikkeld door Greenpoint Advies. Het systeem wordt al door meer door dan 50 gemeentes gebruikt en is een aanvulling op de conventionele systemen.

Klaar voor de BGT
Per 1 januari 2017 werken alle overheden met de nieuwe digitale basiskaart van Nederland: de Basisregistratie Grootschalige Topografie, of BGT. Met de beheerapplicaties van Ronnico is het beheer van uw data BGT-proof. Ook automatische gegevensuitwisseling met de BGT-imGEO is mogelijk. Lees meer over onze beheerapplicaties en de BGT