Advies-c

Advies
Ronnico geeft advies over (verkeers)borden in nieuwe en bestaande verkeerssituaties. Wij analyseren en controleren verkeersmaatregelen, inventariseren bestaande bebording, doen saneringsvoorstellen en maken bebordingsplannen.

Kennisbank
Ronnico staat bekend als kennisbank voor de toepassing van verkeersborden. We kennen uitstekend de weg in het groeiende woud van regels en aanbevelingen. Niet voor niets zijn wij al meer dan dertig jaar de makers van het bekende verkeersbordenboekje.

Spreker
Onze verkeerskundigen kunt u regelmatig treffen als spreker op seminars of interne bijeenkomsten. We geven ook toelichting op verkeersmaatregelen tijdens voorlichtingsbijeenkomsten en schuiven aan als onafhankelijk deskundige in commissievergaderingen.