Inspectie-c

Inspectie
Ronnico ondersteunt wegbeheerders met inspectie en beheer van bebording. We controleren op vervuiling, schade, veroudering en de vereiste retroreflectiewaarde. Bij de bepaling van de kwaliteit nemen we de eisen van de aanwezige gemeentelijke kwaliteitsborgingsystemen als uitgangspunt.

Toetsen maatregel
Tijdens de inspectie toetsen we ook of de bebording nog past binnen de verkeersmaatregel. Daarnaast checken we de plaatsingsvoorschriften voor bebording, zoals hoogte, en afmeting. Plus de overige eisen die aan borden worden gesteld in de Verkeersbordenbijlage (bijlage 1) van het RVV.

Duurzaam beheeradvies
Op basis van onze bevindingen geven we een beheeradvies voor schoonmaken, herstel, vervanging of verwijdering. We kiezen voor duurzaam beheer. Herstel gaat boven vervanging. Verwijderde borden van goede kwaliteit slaan we op voor hergebruik. Indien gewenst kunnen wij het onderhoud en beheer uitvoeren of kunnen wij uw beheerorganisatie aansturen.

Ronnico doet ook de inspectie van lichtmasten, straat- en parkmeubilair en parkeermaatregelen.