Inventarisatie-c

Inventarisatie
Goed beheer van verkeersborden begint met een goede inventarisatie. Ronnico heeft eigen inspecteurs die borden op straat inventariseren. Hun bevindingen leggen ze direct vast in onze webbased data-applicatie SignCloud. Op basis daarvan brengen we – indien gewenst – een beheeradvies uit. Vaak leidt dit tot sanering van 15% van de borden.

Beheerinformatie
We leggen voor elk bord gedetailleerde informatie vast, zoals locatie van de drager, de rijrichting van het bord, afmeting, model, productiejaar, uitvoering, montage. We inspecteren ook de kwaliteit. Hoe is het gesteld met de retroreflectiewaarde. Is er schade? Past het bord nog in de verkeersmaatregel?

SignCloud
Alle gegevens leggen we vast in SignCloud, onze data-applicatie. De applicatie voldoet aan de BGT-richtlijnen. De opgeslagen gegevens zijn eenvoudig te exporteren naar vrijwel alle beheersystemen. Maar net zo eenvoudig laat u de gegevens in beheer bij Ronnico. U kunt uw gegevens hier op elk moment inzien en onze werkzaamheden online volgen.

Lichtmasten, straat- en parkmeubilair en parkeermaatregelen
Ronnico inventariseert ook lichtmasten, straat- en parkmeubilair en parkeermaatregelen. Als wij toch ter plekke zijn voor de bebording kunnen wij ook andere objecten meenemen. De gegevens over conditie en uitvoering leggen wij vast in onze beheerapplicatie CityCloud en ParkCloud.